Навчальні дисципліни

Завантажити освітній план
Навчальні дисципліни
Обсяг
Java та C# технології прикладного програмування
270
Архітектура комп’ютерних мереж
90
Бази даних
270
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
90
Веб-технології та веб-дизайн
90
Випускна кваліфікаційна робота
180
Виробнича практика з комп’ютерних технологій
90
Громадянська освіта
90
Засоби інтеграції розподілених систем
90
Іноземна мова
480
Історія України
120
Комп’ютерна дискретна математика
360
Комп’ютерні числення
300
Людино-машинна взаємодія
90
Навчально-технологічна практика
90
Об’єктно-орієнтоване програмування
270
Операційні системи. Частина 1
120
Операційні системи. Частина 2
120
Основи академічного письма
90
Основи програмування
360
Переддипломна практика
90
Програмно-апаратні засоби персональних комп’ютерів
90
Програмування Internet-систем
120
Програмування мобільних пристроїв
90
Проектно-технологічна практика
90
Проектування програмного забезпечення
210
Розпізнавання образів та обробка зображень
90
Системи штучного інтелекту
120
Теорія ймовірностей і матстатистика
90
Фахова українська мова та основи ділової комунікації
90
Фізичне виховання
360
Філософія
120
Якість програмного забезпечення та тестування
150
Навчальні дисципліни
Обсяг
Адміністрування баз даних
120
Архітектура програмного забезпечення
120
Дисципліни на вибір, які формують підприємницькі навички
90
Дисципліни на вибір, які формують соціальні навички (soft skills)
90
Дослідження операцій
120
Емпіричні методи програмної інженерії
120
Імітаційне моделювання
150
Інструментальні засоби розробки та підтримки програмних систем
150
Інтелектуальний аналіз даних
150
Кодування та захист інформації
120
Комп’ютерні технології статистичної обробки даних
120
Математичні методи підтримки прийняття рішень
150
Менеджмент проектів програмного забезпечення
150
Методи обробки інформації в системах відеоспостереження
120
Моделювання бізнес-процесів комп’ютеризації
180
Моделювання систем
150
Організація промислового виробництва програмного забезпечення
150
Програмні засоби мережевих технологій
150
Проектування геоінформаційних систем
120
Проектування трансляторів
120
Системи захисту обчислювальних мереж
150
Системне програмування та адміністрування ОС
120
Системний аналіз процесів комп’ютеризації
180
Скриптові мови програмування
150
Цифрова обробка зображень
120
Чисельні методи
120
Завантажити освітній план
Навчальні дисципліни
Обсяг
Java та C# технології прикладного програмування
300
Архітектура компютерних мереж
150
Бази даних
300
Виробнича практика з компютерних технологій
90
Засоби інтеграції розподілених програмних систем
150
Іноземна мова за (професійним спрямуванням)
360
Історія України
120
Історія Української культури
90
Кваліфікаційна робота
180
Компютерна дискретна математика
420
Компютерні числення
270
Людино-машинна взаємодія
90
Моделі та системи штучного інтелекту
150
Навчально-технологічна практика
90
Навчально-технологічна практика
90
Обєктно-орієнтоване програмування
270
Операційні системи
330
Основи академічного письма
90
Основи програмування
180
Переддипломна практика
90
Програмно-апаратні засоби персональних компютерів
120
Програмування Internet-систем
150
Програмування мобільних пристроїв
90
Програмування на С++
240
Програмування систем
210
Проектування програмного забезпечення
240
Розпізнавання образів та обробка зображень
150
Теорія ймовірностей і мат статистика
120
Фахова українська мова та основи ділової комунікації
90
Фізичне виховання
360
Філософія
120
Якість програмного забезпечення та тестування
150
Завантажити освітній план
Навчальні дисципліни
Обсяг
Team Skills Building
120
Алгоритми комп’ютерного числення
120
Архітектура програмного забезпечення
120
Групова динаміка та комунікації в ІТ-галузі
120
Емпіричні методи програмної інженерії
120
Імітаційне моделювання
150
Інструментальні засоби розробки та підтримки програмних систем
150
Інтелектуальний аналіз даних
150
Кодування та захист інформації
120
Компютерні технології статистичної обробки даних
120
Математичні методи підтримки прийняття рішень
150
Менеджмент проектів програмного забезпечення
150
Моделювання бізнес-процесів комп’ютеризації
180
Моделювання систем
150
Обєктно-орієнтований аналіз та проектування
120
Програмні засоби мережевих технологій
150
Проектування геоінформаційних систем
150
Розподілені обчислення
150
Сервіс-орієнтовані системи
150
Системи захисту обчислювальних мереж
150
Системне програмування та адміністрування ОС
120
Системний аналіз процесів компютеризації
180
Скриптові мови програмування
150
Цифрова обробка зображень
120
Чисельні методи
120
Завантажити освітній план
Завантажити освітній план