TEMPUS CABRIOLET

Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки

Номер проекту: 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES

Термін реалізації проекту: 3 роки (з 01.12.2013 по 01.12.2016)

Мета і завдання проекту:
Мета проекту - відповісти на попит суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та обчислювальної техніки шляхом введення інтегрованого модельно - орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співпраці і зв'язку між навчальними закладами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державну програму щодо активізації економіки до 2014 року" та "Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки".

Цілі проекту:

 • запровадити модельно - орієнтований підхід для ефективної співпраці між навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп'ютерній техніці до 2016 року;
 • розробити інтелектуальну систему, засновану на знаннях для підтримки модельно - орієнтованого підходу до 2016 року;
 • розробити клауд - веб-портал як механізм зв'язку між залученими сторонами до 2016 року;
 • організувати інтенсивні заходи з нарощування потенціалу на основі 3 навчальних блоків до 2016 року.
 • Напрями діяльності за проектом:

  • розробка веб-порталу для комунікацій;
  • розробка інтелектуальної орієнтованої на знання системи прийняття рішень для підтримки модельно - орієнтованого підходу;
  • комплекс дій для поширення інформації про виконання проекту.
  • Очікувані результати:

   • веб-портал заснований та успішно функціонує;
   • розроблена та успішно впроваджена інтелектуальна система, що заснована на знаннях для підтримки модельно - орієнтованого підходу;
   • 3 навчальні блоки розроблені та апробовані;
   • розповсюджено інформацію про результати проекту.
   • Партнерство:

    • Університет Ньюкасла, Великобританія;
    • Королівський технологічний інститут, Швеція;
    • Університет Коїмбри, Португалія;
    • Крітівеа С.р.І., Італія;
    • Інерція Діджитал С.Л., Іспанія;
    • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна;
    • Одеський національний технічний університет, Україна;
    • Чернігівський державний технологічний університет, Україна;
    • Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна;
    • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
    • Севастопольський національний технічний університет;
    • Інститут кібернетики ім. Глушкова Національної академії наук України, Україна;
    • Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Україна;
    • СілПоінт ТОВ, Україна;
    • Міністерство освіти і науки України, Україна.
    • Робоча група проекту в ЧНТУ :
     Керівник - Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Інженерної академії та Академії технологічних наук України, проректор з наукової роботи, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем.

     Учасники :

     • Литвинов Віталій Васильович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії технологічних наук України, завідувач кафедри програмної інженерії.
     • Литвин Світлана Володимирівна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування. Посадська Ірина Сергіївна, викладач кафедри програмної інженерії.
     • Посадська Ірина Сергіївна, викладач кафедри програмної інженерії.
     • Посадська Аліна Сергіївна, старший викладач кафедри інформаційних та комп'ютерних систем.