Вступ до магістратури

Eтапи реєстрації
Сформуйте комплект документів
Надішліть документи до ЗВО
усі документи надсилаються через електронну адресу
Отримайте езкаменаційний листок
1
Сформуйте комплект документів
Анкета-заява;
Документ, що посвідчує особу;
Облікова картка платника податків
Фотокартки для документів
Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу
для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні даніяких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти
Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)
(для осіб, які закінчили навчання в минулих роках)
Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/o
(у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування)
2
Надішліть документи до ЗВО
У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по-батькові
У тексті листа - прізвище, ім’я, по-батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Прикріпіть усі необхідні сканкопії/фотокопії до листа
УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ДАННІ В АНКЕТІ
3
Отримайте езкаменаційний листок
Отримайте скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу.
Перевірте інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок зверніться до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто.
Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий засобами поштового зв’язку, у разі якщо Ви зазначите про таку необхідність у Анкеті.
Додаткова інформація