«Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS»

Оперативний аналіз кіберзагроз для володіння ситуацією в умовах реального часу

Номер проекту : SPS G5286

Термін дії проекту: 1.11.2017 - 31.10.2021.

Мета і завдання проекту:
Основною метою проекту CyRADARS є розвиток новітніх теоретичних основ, методів і дослідницьких прототипів програмних засобів для забезпечення володіння ситуацією в рамках операцій, пов’язаних з поширенням шкідливої інформації. Відповідні методи і засоби в разі їх впровадження в національні організації, відповідальних за кіберзахист, дозволять :

 • моніторити національний кіберпростір для аналізу інформаційних вкидань і пропагування шкідливої інформації;
 • інформувати відповідні національні органи;
 • створювати умови, необхідні для прийняття рішень щодо протидії або активного реагування на ворожі кіберкампанії.

Цілі проекту:

 • дослідження та виявлення прямих мережевих атак, пов'язаних з кампаніями з дезінформації або нестандартною поведінкою в мережі з використанням технологій машинного навчання, а також підрахунок належних показників ефективності та складності;
 • розробка моделей, показників, алгоритмів та інформаційних технологій, включаючи програмне забезпечення, які будуть визначати  всі три рівня усвідомлення ситуації (Sіtuation Awareness), а саме: сприйняття, розуміння, прогнозування;
 • розробка теоретичних основ, методів та рекомендацій, а також програмних засобів для ситуаційного моніторингу, які дозволять майже в режимі онлайн:
  • відстежувати спроби інформаційних атак та своєчасно сповіщати про інформаційну атаку;
  • створити умови, необхідні для прийняття рішень щодо запобігання або своєчасного реагування на інформаційну небезпеку.

Напрями діяльності за проектом:

 • розробка моделей та методів для досягнення мети проекту;
 • розробка бібліотек та програмного забезпечення в межах цілей проекту;
 • тестування розроблених моделей, методів та інформаційного забезпечення;
 • взаємодія із зацікавленими сторонами проекту для практичного впровадження результатів розробок;
 • поширення методів та моделей забезпечення інформаційної безпеки в різних напрямках життєдіяльності людини та організації.

Очікувані результати:

 • розроблені моделі, методи та інформаційне забезпечення дозволить кінцевим користувачам цього проекту тестувати розроблену систему, використовуючи інструменти моделювання мережі та інструменти авторизації інфраструктури;
 • програмне забезпечення, розроблене під час реалізації проекту, буде створено в значній мірі на основі технологій з відкритим кодом, тому буде можливість інтегрувати систему з іншими, вже існуючими, інформаційними системами;
 • сукупність розроблених підходів надасть споживачам більш ефективні можливості захисту від ворожих інформаційних впливів.

Партнерство:

 • Інститут оборони Болгарії «Професор Цветан Лазаров».
 • Національний університет «Чернігівська політехніка».
 • Дослідницька лабораторія Армії США.
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Координатори проекту від України:

Національні координатори проекту:

 • Литвинов Віталій Васильович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії технологічних наук України, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету.
 • Дорош Марія Сергіївна д.т.н., доцент, професор кафедри ІТ і ПІ Національного університету «Чернігівська політехніка».
 • Чертов Олег Романович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».