Склад кафедри

Білоус Ірина Володимирівна

Білоус Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни (бакалаврат): Бази даних, Проектування геоінформаційних систем, Розподілені обчислення, Якість програмного забезпечення та тестування, Java та C# технології прикладного програмування, Засоби інтеграції розподілених програмних систем, Виробнича практика з комп'ютерних технологій.
Дисципліни (магістратура): Моделі і засоби паралельних та розподілених обчислень.

Трунова Олена Василівна

Трунова Олена Василівна

Заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

Дисципліни (бакалаврат): Комп'ютерна дискретна математика, Комп'ютерні числення, Теорія ймовірності і математична статистика, Чисельні методи, Дослідження операцій, Навчально-технологічна практика.
Дисципліни (магістратура): Педагогіка і методика викладання у вищій школі, Теорія ігор та методи прийняття рішень.

Дорош Марія Сергіївна

Дорош Марія Сергіївна

Професор, доктор технічних наук

Дисципліни (бакалаврат): Менеджмент проектів програмного забезпечення, Сервіс-орієнтовані системи, Моделі та системи штучного інтелекту.
Дисципліни (магістратура): Методи дослідження предметної області, CASE-технології візуального проектування інформаційних комп'ютерних систем, Сучасні методи наукових досліджень..
Дисципліни (аспіратнтура): Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях.

Лисецький Юрій Михайлович

Лисецький Юрій Михайлович

Доцент, доктор технічних наук

Дисципліни (магістратура): Технології розробки та супроводження програмного забезпечення систем, Логіка і формальні системи .

Акименко Андрій Миколайович

Акименко Андрій Миколайович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни (бакалаврат): Інтелектуальний аналіз даних, Математичні методи підтримки прийняття рішень, Емпіричні методи програмної інженерії, Комп’ютерні технології статистичної обробки даних, Системний аналіз процесів, комп'ютеризації, Моделювання бізнес-процесів комп’ютеризації, Скриптові мови програмування, Інструментальні засоби розробки та підтримки програмних систем .
Дисципліни (магістратура): Системний аналіз, Додаткові розділи дискретної математики, Моделювання знань та інтелектуальний аналіз даних, Комп'ютерні системи штучного інтелекту.

Гребенник Алла Григорівна

Гребенник Алла Григорівна

Старший викладач

Дисцпипліни(бакалаврат) : Основи програмування, Моделювання систем, Імітаційне моделювання .

Нехай Валентин Валентинович

Нехай Валентин Валентинович

Старший викладач

Дисципліни (бакалаврат): Основи програмування, Програмно-апаратні засоби персональних комп'ютерів, Операційні системи, Програмування Internet-систем, Java та C# технології прикладного програмування, Кодування та захист інформації, Системне програмування та адміністрування ОС, Архітектура програмного забезпечення, Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування.
Дисципліни (магістратура): Моделювання, аналіз та інструментальні засоби безпеки комп'ютерних мереж

Войцеховська Марія Михайлівна

Войцеховська Марія Михайлівна

Викладач

Дисципліни (бакалаврат): Людино-машинна взаємодія, Бази даних, Проектно-технологічна практика, Виробнича практика з комп'ютерних технологій, Переддипломна практика.
Дисципліни (магістратура): Multimedia, Internet та Intarnet технології в освітній та науковій роботі, Методи дослідження предметної області.

Дружинін Олександр Олександрович

Дружинін Олександр Олександрович

Викладач

Дисципліни (бакалаврат): Java та C# технології прикладного програмування, Програмування мобільних пристроїв.