Новини кафедри

Вітаємо кафедру з 5-річним юбілеєм!!!

У се­реду, 13 ве­рес­ня 2017 ро­ку, у день свят­ку­ван­ня Дня прог­раміста ка­фед­ра інфор­мацій­них тех­но­логій та прог­рамної інже­нерії уро­чис­то відзна­чила свій 5-річний юбілей, з чим щи­ро вітаємо її вик­ла­дачів та сту­дентів та ба­жаємо нев­пинно ру­хати­ся впе­ред …

Детальніше

26-29 червня в стінах ЧНТУ пройшла 12-а міжнародна науково-практична конференція МОДС 2017

З 26 чер­вня по 29 чер­вня 2017 ро­ку на базі ка­фед­ри інфор­мацій­них тех­но­логій та прог­рамної інже­нерії та ка­фед­ри інфор­мацій­них комп’ютер

Детальніше