Наша історія

Кафедра ІТіПІ заснована у 2012 році для забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за ініціативою академіка Морозова Анатолія Олексійовича, ректора Інституту математичних машин і систем Національної Академії Наук України (ІПММС) .

У 2015 році Кафедра Інформаційних технологій та програмної інженерії стає базовою кафедрою ІПММС по зв’язкам ІПММС з ВНЗ України.

Серед 3-х моделей взаємодії з ВНЗ, що використовуються в Інститутах Кібернетичного Центру НАН України, була прийнята модель, при якій академічний інститут делегує на кафедру ВНЗ свої наукові та керівні кадри, підтримує її діяльність в учбовій та науковій сфері, а також в напрямках розробки нових видів систем і удосконалення учбової бази кафедри.

Для керівництва кафедрою інформаційних технологій та програмної інженерії ЧНТУ Інститут делегував завідувача відділом, дійсного члена Академії Технологічних Наук України, доктора технічних наук, професора, Лауреата державних премій СРСР та України в номінації науки і техніки Литвинова Віталія Васильовича - видатного спеціаліста в галузі розробки програмних систем та імітаційного моделювання.

З цього часу кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії стала базовою структурою для Чернігівського осередку Академії Технологічних Наук України.

Істотне коригування стратегії підготовки спеціалістів відбулося після відвідання у 2015 році університетів Куімбра (Португалія) і Оксфорду (Великобританія) та проведення ретельного аналізу шляхів розвитку західних університетів. Співробітниками кафедри ІТіПІ ЧНТУ були розроблені концепції та основні напрямки розвитку кафедри,викладені у монографії «Tool-Based Support of University-Industry Cooperation in IT-Engineering» , в якій за основу прийнято вирощування колективів розробників, здатних до командної роботи вже у стінах університету. Для цього кафедра спрямувала зусилля на забезпечення студентів відповідним розробницьким полем.

Одним із перших успішних результатів реалізації такої стратегії стала розробка студентським колективом кафедри двох проектів для адміністрації м. Ніжин (2017р).

Кооперація наукових розробок кафедри ІТіПІ та ІПММС теж дала змогу хоча б частково реалізувати мету вирощування колективу розробників.

Так, в 2016-2019 роках викладачі та студенти ІТіПІ виконували ряд робіт:

  • в інтересах Міністерства Оборони України по проектам «Дзвін» та «Базис-Наука»;
  • розробці проекту Технічного Завдання для Центру безпеки Топливно-енергетичного комплексу України;
  • виконанні робіт по захисту ситуаційних центрів від комп’ютерних атак та ін.

Значний вплив на розвиток кафедри здійснила участь з 2017 року у спільному міжнародному проекті CyRADARS (Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation) по програмі NATO з організаціями Болгарії та США. Цей проект дозволив суттєво оновити парк комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання кафедри та створити три лабораторії, що займаються проблемами захисту комп’ютерних мереж. На базі цих лабораторій створено Регіональний навчально-тренувальний центр захисту інформації. Створення центру сприяло залученню до співпраці по проблематиці захисту інформації Науково-випробувального Центру Міністерства оборони України ( м. Чернігів).

Сучасна кафедра ІТіПІ є активним навчально-науковим підрозділом університету, що забезпечує підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які:

  • володіють широкими фундаментальними знаннями, та сукупністю теоретичних і практичних навичок зі спеціальності;
  • розуміють основні тенденції розвитку програмних технологій систем і комплексів;
  • ініціативних, здатних працювати у команді на міжнародному рівні;
  • вмотивованими до подальшого навчання і проведення наукових досліджень.

Завжди раді новим ідеям та співробітництву!