Про кафедру

 • Заснована в 2013 році
 • Викладачі кафедри - висококваліфіковані фахівці-практики
 • Підтримка від міжнародних організацій - кафедра проводить активну грантову діяльність
 • Сучасно обладнані лабораторії
 • Протягом останніх двох років студентами і викладачами кафедри було реалізовано більше 5-ти реальних проектів.
Спеціальності

На наших спеціальностях

Навчаються лише найкращі

Навчаються лише найкращі – найвищий прохідний бал в області

Навчальні матеріали

Навчальні матеріали оновлюються щороку відповідно до останніх технологій ІТ галузі

Набуті знання

Набуті знання є гарантією великої цінності наших студентів на ринку праці

Викладачі кафедри

Литвинов В. В.

Литвинов Віталій Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ІТіПІ

Дисципліна, що викладає : Моделювання систем. Імітаційне моделювання

Скітер І. С.

Скітер Ігор Семенович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліна, що викладає : Інтелектуальний аналіз даних. Data Mining. Емпіричні методи програмної інженерії.Системний аналіз процесів компютеризації…Трунова О. В.

Трунова Олена Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліна, що викладає : Компютерні числення. Компютерна дискретна математика.Чисельні методи…

Дорош М. С.

Дорош Марія Сергіївна

Доктор технічних наук, доцент

Дисципліна, що викладає: Менеджмент проектів програмного забезпечення. Моделі та системи штучного інтелекту

Задорожній А.О.

Задорожній Артем Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліна, що викладає: Сервіс-орієнтовані системи Java  та C# технології прикладного програмування

Білоус І.В.

Білоус Ірина Володимирівна

Доцент кафедри ІТ та ПІ,к.т.н.

Дисципліна, що викладає: Виробнича прктика з компютерних технологій. Розподілені обчислення. Моделі і методи паралельних обчислень…

Гребенник А. Г.

Гребенник Алла Григорівна

Старший викладач

Дисципліна, що викладає: Основи програмування Програмування на С++

Злобін С. В.

Злобін Станіслав Володимирович

Старший викладач

Дисципліна, що викладає : Системи захисту обчислювальних мереж. Програмні засоби мережевих технологій. Архітектура компютерних мереж…

Нехай В. В.

Нехай Валентин Валентинович

Асистент

Дисципліна, що викладає: Операційні системи. Програмно-апаратні засоби персональних компютерів. Проектування програмного забезпечення…

Войцеховська М. М.

Войцеховська Марія Михайлівна

Асистент

Переддипломна практика

Бурмака І. А.

Бурмака Іван Анатолійович

Асистент

Дисципліна, що викладає:
Скриптові мови програмування. Технології програмування систем.

Проекти кафедри

За 5 років існування кафедри студенти взяли участь у безлічі ІТ та міських проектах

Поточні проекти

СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ NATO

Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії ЧНТУ з 2017 року є учасником проекту SPS G5286 «Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation – CyRADARS» («Оперативний аналіз кіберзагроз для володіння ситуацією в умовах реального часу») в рамках програми NATOScience for Peace and Security (SPS).

Загальне фінансування проекту – 433 000 євро, в т.ч. на кафедру інформаційних технологій та програмної інженерії ЧНТУ – 153 800 євро. Фінансування включає, в тому числі, постачання комп’ютерного обладнання для тренінгового центру, стипендії молодим вченим, підтримку участі в конференціях і т.п.

Основною метою проекту CyRADARS є розвиток новітніх теоретичних основ, методів і дослідницьких прототипів програмних засобів для забезпечення володіння ситуацією в рамках операцій, пов’язаних з поширенням шкідливої інформації. Відповідні методи і засоби в разі їх впровадження в національні організації, відповідальних за кіберзахист, дозволять:

 • моніторити національний кіберпростір для аналізу інформаційних вкидань і пропагування шкідливої інформації;
 • інформувати відповідні національні органи;
 • створювати умови, необхідні для прийняття рішень щодо протидії або активного реагування на ворожі кіберкомпанії.

Учасниками проекту є наступні установи :

 • Інститут оборони Болгарії «Професор Цветан Лазаров», координатор – Nikolai Stoianov
 • Чернігівський національний технологічний університет, координатор – Литвинов Віталій Васильови
 • Дослідницька лабораторія Армії США, координатор – Alexander Kott
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», координатор – Чертов Олег Романович
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК АТН УКРАЇНИ

Чернігівський осередок АТН України – громадська організація, яка об’єднує зусилля організацій та підприємств, а також провідних вчених-технологів та спеціалістів, які працюють у різноманітних структурах та галузях господарства Чернігівського регіону, з метою ефективного використання їх інтелектуального науково-технологічного й творчого потенціалу для зміцнення економіки держави. Чернігівський осередок АТН України створений у 2014 році з ініціативи АТН України, зокрема академіків Академії технологічних наук України Клименко В.П., Литвинова В.В., Казимира В.В. З моменту заснування осередку Головою Чернігівського осередку Академії технологічних наук України є відомий український вчений Академік Академії технологічних наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету Віталій Васильович Литвинов.

До складу осередку входять 3 академіка та 3 члени-кореспонденти АТН України. Серед членів осередку 4 доктора й 2 кандидата наук, у тому числі 2 професора, 4 лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки.

Пріоритетними напрямами взаємодії Чернігівського осередку АТН України з підприємствами та організаціями є:

 • автоматизація управління сільськогосподарськими підприємствами України;
 • взаємодія університету і підприємств регіону в сфері IT технологій;
 • створення бізнес-центру досліджень, навчання персоналу, створення робочих програм, (навчання студентів за вимогами замовника);
 • взаємодія з в військово-промисловим комплексом, автоматизація процесів випробування нової техніки;
 • автоматизація аналізу захищеності розподілених інформаційних систем, техногенна безпека.

Серед заходів Чернігівського осередку АТН України традиційними вже стали семінари та кругли столи з представниками департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, провідних сільськогосподарських підприємств Чернігівської області, Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України, ВНЗ Чернігівської області.

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЧНТУ

Навчально-тренувальний центр з інформаційної безпеки (НТЦІБ) є структурним підрозділом (ЧНТУ).

НТЦІБ підпорядкований завідувачу кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії (ІТіПІ).

НТЦІБ очолює завідувач кафедри ІТіПІ.

Для досягнення своїх цілей НТЦІБ користується майном університету.

У своїй діяльності обчислювальний центр керується чинним законодавством, Статутом ЧНТУ, Положенням, рішеннями, наказами та розпорядженнями ректора ЧНТУ та завідувача кафедрою ІТіПІ.

НТЦІБ організаційно об’єднує технічних (ст. лаборант, лаборант) та науково-педагогічних працівників, які здійснюють наукову, організаційну та навчально – методичну діяльність пов’язану з основними завданнями центру. Для реалізації завдань центру також залучаються студенти різних курсів в рамках виконання лабораторних робіт, проходження різних видів практик та підготовки кваліфікаційних робіт.

Метою НТЦІБ є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок студентів галузі знань «Інформаційні технології»;
 • забезпечення доступу до сучасних розробок з безпеки корпоративних мереж організаціям Чернігова та Чернігівської області;
 • сприяння формуванню культури інформаційної безпеки на різних організаційних рівнях;
 • розширення співробітництва із органами державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями будь-якої форми власності.

Основні завдання НТЦІБ:

 • надання студентам можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення додаткових місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
 • надання організаціям та установам Чернігівської області послуг з аналізу нестандартної поведінки корпоративних мереж та визначення рівня безпеки корпоративних мереж;
 • залучення керівників організацій до впровадження культури інформаційної безпеки шляхом постійного моніторингу її рівня та навчання персоналу.

Фінансування НТЦІБ здійснюється за рахунок коштів університету, грантів міжнародних та українських організацій, надходжень від виконання робіт за договорами, організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗС УКРАЇНИ

Головне завдання науково-дослідницького інституту полягає у науковому супроводі розробок, проведенні випробувань зразків авіаційної техніки та озброєння і надання рекомендацій Збройним Силам України щодо прийому зброї. В установі працюють 20 докторів і кандидатів наук.

Провідні напрями діяльності: випробування всіх видів озброєння та військової техніки та науковий супровід цих розробок на промислових.

В рамках впровадження стандартів НАТО інститут спроможний здійснювати процедури випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, адаптувати один до одного бази стандартів НАТО та державних стандартів України, проводити підготовку наукових та кваліфікованих інженерних кадрів, льотного та іншого складу за напрямком випробувань і сертифікації. Діяльність Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, оснащеного потужною лабораторно-дослідною базою, забезпечує потреби підприємств Державного концерну «Укроборонпром», «Ліги оборонних підприємств України» та інших підприємств, дозволяє їм проводити на базі установи всі види випробувань, що прискорює прийняття на озброєння новітніх зразків ОВТ і економить кошти, які відповідно, можна буде спрямувати на подальший розвиток підприємств промисловості та підвищення рівня оснащення силового блоку держави.